Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace Kuffová Kamila
0
7:25 - 8:10
1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:15 - 11:00
4
11:10 - 11:55
5
12:05 - 12:50
6
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
9
15:25 - 16:10
10
16:15 - 17:00
Mon
SPT celá
14
ČJL
PRI celá
6
DEJ
KVA celá
34
ČJL
OKT celá
ČJL
OKT celá
ČJL
Tue
3R celá
20
DEJ
1R celá
31
DEJ
Suplovací pohotovost Poh
Wed
1R celá
31
DEJ
PRI FIE2
6
FIE
KVA celá
34
ČJL
4R LIS
OKT LIS
LIS
4R LIS
OKT LIS
LIS
sut
sut
sut
Suplovací pohotovost Poh
Thu
SPT celá
14
ČJL
SPT celá
14
ČJL
OKT celá
ČJL
3R celá
20
DEJ
KVA celá
34
ČJL
2.p
2.p
2.p
Fri
SPT celá
14
TH
OKT celá
ČJL
SPT celá
14
ČJL
KVA celá
34
ČJL
PRI celá
6
DEJ
Powered by