Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace Kadeřávek Martin
0
7:25 - 8:10
1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:15 - 11:00
4
11:10 - 11:55
5
12:05 - 12:50
6
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
9
15:25 - 16:10
10
16:15 - 17:00
Mon
SXT celá
48
DEJ
KVI celá
41
DEJ
1R ANJ2
KVI ANJ2
50
ANJ
PRI ANJ1
50
ANJ
3R AJ2
SPT AJ2
50
ANJ
2R ANJ2
SXT ANJ2
50
ANJ
4R AJ2
OKT AJ2
ANJ
Tue
2R ANJ2
SXT ANJ2
50
ANJ
3R AJ2
SPT AJ2
50
ANJ
SXT celá
48
DEJ
3R AJS2
SPT AJS2
14
AJS
3R AJS2
SPT AJS2
14
AJS
Wed
1R ANJ2
KVI ANJ2
50
ANJ
PRI ANJ1
50
ANJ
SXT celá
48
DEJ
2.p
2.p
2.p
Suplovací pohotovost Poh
Thu
1R ANJ2
KVI ANJ2
50
ANJ
2R ANJ2
SXT ANJ2
50
ANJ
4R AJ2
OKT AJ2
ANJ
PRI ANJ1
50
ANJ
4R AJS2
OKT AJS2
AJS
4R AJS2
OKT AJS2
AJS
pří
pří
pří
Suplovací pohotovost Poh
Fri
KVI celá
41
DEJ
1R ANJ2
KVI ANJ2
50
ANJ
3R AJ2
SPT AJ2
50
ANJ
2R ANJ2
SXT ANJ2
50
ANJ
Powered by