Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace Víznerová Jindřiška
0.
7:25 - 8:10
1.
8:15 - 9:00
2.
9:10 - 9:55
3.
10:15 - 11:00
4.
11:10 - 11:55
5.
12:05 - 12:50
6.
12:55 - 13:40
7.
13:45 - 14:30
8.
14:35 - 15:20
9.
15:25 - 16:10
10.
16:15 - 17:00
Mon
TER NEJ1
47
NEJ
KVA NEJ1
47
NEJ
1R NEJ3
KVI NEJ3
47
NEJ
TER NEJ1
47
NEJ
Suplovací pohotovost Poh
Tue
4R NEJ2
OKT NEJ2
47
NEJ
4R NEJ2
OKT NEJ2
47
NEJ
SPT NEJ3
47
NEJ
1R NEJ3
KVI NEJ3
47
NEJ
2R NEJ2
NEJ
2.p
2.p
2.p
2.p
Wed
KVA NEJ1
47
NEJ
4R NEJ2
OKT NEJ2
47
NEJ
SPT NEJ3
47
NEJ
1R NEJ3
KVI NEJ3
47
NEJ
TER NEJ1
47
NEJ
4R NJS
OKT NJS
47
NJS
4R NJS
OKT NJS
47
NJS
Thu
TER NEJ1
47
NEJ
4R NEJ2
OKT NEJ2
47
NEJ
2R NEJ2
NEJ
SPT NEJ3
47
NEJ
2.p
2.p
2.p
Suplovací pohotovost Poh
Fri
KVA NEJ1
47
NEJ
2R NEJ2
NEJ
1R NEJ3
KVI NEJ3
47
NEJ
Powered by