Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace Víznerová Jindřiška
0
7:25 - 8:10
1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:15 - 11:00
4
11:10 - 11:55
5
12:05 - 12:50
6
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
9
15:25 - 16:10
10
16:15 - 17:00
Mon
TER NEJ2
47
NEJ
4R NJ2
OKT NJ2
NEJ
KVI NEJ3
47
NEJ
2R NJ2
SXT NJ2
47
NEJ
Suplovací pohotovost Poh
Tue
3R NJ2
47
NEJ
KVI NEJ3
47
NEJ
KVA NEJ1
47
NEJ
4R NJ2
OKT NJ2
NEJ
KVI NEJ3
47
NEJ
2.p
2.p
2.p
Wed
TER NEJ2
47
NEJ
2R NJ2
SXT NJ2
47
NEJ
3R NJ2
47
NEJ
TER NEJ2
47
NEJ
4R NJ2
OKT NJ2
NEJ
Thu
3R celá
20
TH
TER NEJ2
47
NEJ
KVI NEJ3
47
NEJ
KVA NEJ1
47
NEJ
2R NJ2
SXT NJ2
47
NEJ
Fri
4R NJ2
OKT NJ2
NEJ
3R NJ2
47
NEJ
KVA NEJ1
47
NEJ
2.p
2.p
2.p
Suplovací pohotovost Poh
Powered by